Informacje zgodnie z sekcją 5 TMG:

Kleinfeldt GmbH
Dietkircher Strasse 3
65552 Limburg – Eschhofen

Reprezentowana przez:

Szef firmy Torsten Kleinfeldt

Kontakt:

Numer telefonu: +49 6128 60 50 30
Faks: +49 6128 60 50 313
Adres e-mail: info@kleinfeldt-gmbh.de

Wpis rejestracji:

Wpis do rejestru handlowego.
Rejestr sądu:AG Wiesbaden
Numer rejestru: HRB-16782

Podatku vat:

Numer identyfikacyjny podatku od wartości dodanej zgodnie z sekcją 27 a ustawy o podatku od wartości dodanej:
De 113 531 028

Informacje na temat profesjonalnego ubezpieczenia insynuacyjnego

Nazwa i siedziba ubezpieczyciela:
Sojuszu

Zakres ubezpieczenia: Niemcy

Sporów

Komisja Europejska zapewnia platformę do internetowego rozstrzygania sporów (ODR): https://ec.europa.eu/consumers/odr.
Nasz adres e-mail znajduje się w górnej części odcisku.

Nie jesteśmy skłonni ani zobowiązani do uczestniczenia w postępowaniu w sprawie rozstrzygania sporów przed komisją arbitrażową dla konsumentów.

Odpowiedzialność za treści

Jako usługodawca jesteśmy zobowiązani do przestrzegania § 7 ust. TMG ponosi odpowiedzialność za własne treści na tych stronach zgodnie z ogólnymi przepisami prawa. Jednak zgodnie z sekcjami 8–10 TMG my jako usługodawca nie jesteśmy zobowiązani do monitorowania przekazywanych lub przechowywanych informacji osób trzecich ani do badania okoliczności wskazujących na nielegalną działalność.

Zobowiązania do usunięcia lub zablokowania wykorzystania informacji zgodnie z ogólnymi przepisami pozostają nienaruszone. Jednakże odpowiedzialność w tym zakresie jest możliwa dopiero od momentu poznania konkretnego naruszenia. Jeśli dowiemy się o takich naruszeniach, natychmiast usuniemy te treści.

Odpowiedzialność za linki

Nasza oferta zawiera linki do zewnętrznych stron internetowych osób trzecich, na których treść nie mamy wpływu. W związku z tym nie możemy ponosić żadnej odpowiedzialności za te treści osób trzecich. Odpowiedni dostawca lub operator stron jest zawsze odpowiedzialny za zawartość powiązanych stron. Połączone strony zostały sprawdzone pod kątem możliwych naruszeń prawa w momencie łączenia. Nielegalne treści nie były rozpoznawalne w momencie łączenia.

Jednakże stała kontrola treści powiązanych stron nie jest uzasadniona bez konkretnych oznak naruszenia prawa. Jeśli dowiemy się o jakichkolwiek naruszeniach prawa, natychmiast usuniemy takie linki.

Prawa autorskie

Treści i prace stworzone przez operatorów witryn na tych stronach podlegają niemieckiemu prawu autorskiemu. Powielanie, edycja, rozpowszechnianie i wszelkiego rodzaju wykorzystywanie poza granicami praw autorskich wymaga pisemnej zgody odpowiedniego autora lub twórcy. Pliki do pobrania i kopie tej strony są dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego, niekomercyjnego.

W zakresie, w jakim treści na tej stronie nie zostały stworzone przez operatora, prawa autorskie osób trzecich są przestrzegane. W szczególności treści osób trzecich są oznaczone jako takie. Jeśli jednak dowiesz się o naruszeniu praw autorskich, należy o tym pamiętać. Jeśli dowiemy się o jakichkolwiek naruszeniach, natychmiast usuniemy takie treści.